Kolejna granica przetworzonych zdarzeń medycznych została przekroczona!


Z nieukrywaną dumą informujemy Państwa o przekroczeniu miliarda Zdarzeń Medycznych przetworzonych dzięki rozwiązaniu KS-EDM Suite.