Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi


Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Profilaktyka 40 Plus

Jaki jest koszt całkowity dla Klienta?
Prosimy o kontakt z medycyna@kamsoft.pl, gdyż koszt ten uzależniony jest od posiadanego już oprogramowania
Czy będzie możliwość rozliczenia wykonanych do tej pory badań. Kiedy będzie można prawidłowo rejestrować badania na profilaktykę?
Tak, będzie można rozliczyć wykonane do tej pory badania o ile przyjęto do realizacji eSkierowanie. W systemach produkcji KAMSOFT S.A. taka możliwość pojawi się najwcześniej na przełomie września i października.
Jak sprawdzać badania zlecone pacjentom za pomocą jakiego narzędzia?
Lista zleconych badań do wykonania dostępna jest w podglądzie eSkierowania pobranego z systemu P1.
Czy znany jest już sposób rozliczania Programu 40+ z NFZ? Czy laboratorium musi generować zdarzenie medyczne badanie , czy też może wytworzone dokumenty zaindeksować jako element zdarzenia powstałego w gabinecie?
Nie jest jeszcze znana forma rozliczenia przez NFZ. Zdarzenie medyczne musi zarejestrować realizator programu, wraz z indeksacją EDM powstałego w laboratorium. Teoretycznie istnieje techniczna możliwość utworzenia ZM po stronie realizatora, przekazania identyfikatora ZM do podwykonawcy, a następnie zaindeksowania EDM ze wskazaniem tego ZM przez podwykonawcę, ale jest to ścieżka której nie planujemy oprogramowywać, ze względu na jej złożoność i dodatkowy podmiot, od którego będzie zależała prawidłowość rozliczenia
Kiedy będzie możliwość ściągnięcia eSkierowań?
Możliwość pobierania eSkierowań jest już dostępna we wszystkich systemach produkcji KAMSOFT S.A. przeznaczonych do obsługi świadczeń ambulatoryjnych.
Czy rozliczymy wykonane usługi? (Profilaktyka 40+)
Tak, o ile dopełnili Państwo konieczności pobrania eSkierowania do realizacji, oraz laboratorium udostępni placówce dokumenty wyników badań laboratoryjnych w postaci podpisanych cyfrowo dokumentów w formacie PIK HL7CDA.
Posiadam SOLAB i SOMED + ZSIREP + EDM Suite. Czy jest możliwość wzięcia udziału w testach raportowania ? Wcześniej przed oddaniem oficjalnego modułu 40+?
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy poszukiwać użytkowników do testów raportowania.
Gdzie pobrać e-skierowanie, do jakiego programu? W KS-SOMED? W jakiej zakładce?
W KS-SOMED najlepszym miejscem do pobrania eSkierowania jest przycisk eSkierowanie z zakładki Funkcje podstawowe modułu terminarz.
Dzień dobry, proszę, aby przychodnie i lekarze umieszczali nr telefonu do kontaktu z pacjentem na e-recepcie.
Zakres informacyjny eRecepty jest ściśle określony Ustawą Refundacyjną i nie możemy w niego w żaden sposób ingerować.
Jaka jest przewidywana cena modułu 40 PLUS?
Nie jest jeszcze określona, natomiast w pierwszy okresie zostanie on udostępniony jako rozwiązanie pilotażowe.
Dlaczego nie będzie możliwości przeniesienia aktualnie zarejestrowanych badań poprzez gabinet.gov.pl do projektowanego przez Państwa modułu? Przecież te dane są już w P1. Laboratorium wykonało badania, my dostaliśmy wyniki i zarejestrowaliśmy e-skierowanie jako zrealizowane. Obieg się zamknął i wszystko jest w P1.
Centrum eZdrowia określiło szereg wymagań dla kompletności zdarzenia medycznego, co wyklucza możliwość podłączenia elementów zarejestrowanych do tej pory w P1 (są one już związane z konkretnymi zdarzeniami medycznymi). Jeżeli jednak rejestracja w gabinet.gov.pl dotyczy wyłącznie zmiany statusu eSkierowania, to będzie można jego realizację z gabinet.gov.pl wycofać i ponowić w systemie dziedzinowym. Chodzi o to aby móc wskazać identyfikator eSkierowania w zdarzeniu medycznym, pobrać go do systemu medycznego w celu odczytania listy procedur ICD9. Jeżeli chodzi o badania wykonanie przez laboratorium, to muszą one zostać opracowane w postaci cyfrowo podpisanego dokumentu w formacie PIK HL7CDA, jest to wymóg Centrum eZdrowia, nie producenta oprogramowania.
Kiedy program “profilaktyka 40+” stanie się możliwym w realizacji? Czy to jest w ogóle możliwe w przedstawionej wersji?
Operację pobierania eSkierowania do realizacji można wykonywać już dzisiaj w systemach medycznych, wraz z gromadzeniem wyników badań w postaci cyfrowo podpisanego dokumentu w formacie PIK HL7CDA. Natomiast finalne kompletowanie badań pacjenta i rejestracja zdarzenia medycznego oraz indeksów EDM w systemie P1 planujemy udostępnić nie wcześniej niż na przełomie września i października.
Czy tylko format HL7CDA będzie jedynym możliwym do przesyłania badań przez laboratorium? czy w przyszłości dopuszczacie Państwo możliwość wysyłki tych badań w innym formacie?
Wymóg stosowania PIK HL7CDA jest narzucony przez Centrum eZdrowia. Ewentualne pytania o dopuszczenie innych formatów w przyszłości należy kierować do CEZ.
Czy przyjęcie skierowania do realizacji w gabinet gov jest jednoznaczne z jego pobraniem? Zostało wspomniane, że pobranie e-skierowania w gabinet gov uniemożliwi rozliczenie z NFZ.
Tak, jest to jednoznaczne. Po przyjęciu do realizacji w gabinet.gov.pl, aplikacja medyczna nie ma już możliwości pobrania tego eSkierowania, a jest to niezbędne do zarejestrowania właściwej listy procedur ICD9 oraz identyfikatora dokumentu eSkierowania w Zdarzeniu Medycznym. W takim przypadku należy zwrócić eSkierowanie po stronie gabinrt.gov.pl i przyjąć od razu do realizacji w systemie medycznym.
Duże laboratoria oraz sieci zapraszają na swoich stronach do skorzystania z programu 40 plus. Czy oni poradzili już sobie ze sprawozdawczością i wysyłają zdarzenia do P1 na bieżąco wraz z wynikami badań laboratoryjnych czy jak Państwo sugerują będą wprowadzać wyniki wstecznie?
Trudno powiedzieć, ale na podstawie daty przystąpienia tych podmiotów do realizacji programu (przed 30 czerwca, kiedy to ogłoszono sposób rozliczania programu) podejrzewamy, że podmioty te nie były świadome zakresu informacyjnego jakie muszą rejestrować i sposobu jego sprawozdawania. Nie wykluczamy jednak, że ze względu na inną specyfikę oprogramowania laboratoryjnego łatwiej było podłączyć funkcjonalność rozliczania programu 40+ w ich aplikacjach i rejestrują ZM w systemie P1 zgodnie z zakresem wymaganym przez CEZ i NFZ.

Najczęściej zadawane pytania dot. EDM

Chciałbym wiedzieć czy przepisy wchodzące od lipca br obejmują stomatologię. Jeśli tak to dokładnie w jakim zakresie?
Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM obejmuje również stomatologię. Zakres dokumentacji podlegającej wymianie jest taki sam dla wszystkich podmiotów leczniczych.
1. Informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego ​
2. Opisy badań diagnostycznych​
3. Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem​
4. Informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;​
5. Karta informacyjna z leczenia szpitalnego​
6. Wpis do karty uodpornień – szczepienia p. COVID-19​
Co jeżeli pacjent nie ma konta IKP? Jak w takim przypadku uzyskać kod autoryzujący? Problem będzie z osobami starszymi
Konto IKP pacjenta jest niezbędne dla uzyskania kodu autoryzującego pobranie dokumentu. Wyjątkiem są dwa przypadki. Nieograniczony dostęp do dokumentacji ma lekarz POZ z deklaracją tego pacjenta oraz pobranie dokumentacji następuje w “trybie ratowania życia”
Czy muszę mieć to repozytorium ZSIRep i ile to kosztuje?
Instalacja Repozytorium ZSIRep dla systemów desktopowych jest rozwiązaniem rekomendowanym. Repozytorium ZSIRep podnosi bezpieczeństwo przechowywanych danych i automatyzuje proces wymiany EDM. Zyskują Państwo możliwość wglądu w statystyki raportowania zdarzeń medycznych oraz w sytuacji chwilowego braku połączenia z P1 automatycznego uzupełnienia niewysłanych zdarzeń medycznych. ZSIRep nie wymaga zakupu licencji a jedynie właściwej konfiguracji. Istnieje możliwość uruchomienia koordynatora EDM Suite bez konieczności instalacji ZSIRep. W przypadku systemów chmurowych KAMSOFT konfiguracja repozytorium nie jest wymagana.
Co to są te centra danych przy zakupie KS-EDM-Suite?
EDM Suite – 1 centrum danych lub 2 centra danych – czyli jedno lub dwa miejsca archiwizowania dokumentacji. Chmurowe centra danych umiejscowione są na terenie Unii Europejskiej.
Jak mogę uruchomić szczepienia przeciw Covid z systemu KAMSOFT?
W celu uruchomienia kwalifikacji i wpisu do karty uodpornienia w ramach szczepień przeciw Covid 19 niezbędne jest zakupienie usługi EDM Suite a następnie właściwe skonfigurowanie systemu.
Czy do Serum muszę uruchomić repozytorium ZSIRep?
W przypadku systemów chmurowych KAMSOFT konfiguracja repozytorium nie jest wymagana. Konfiguracja repozytorium jest automatyczna.
Gdzie mam zadzwonić w tym temacie, jak zamówić?
Prosimy o kontakt z działem handlowym: Marcin Wójcicki 660675039, Krzysztof Filipiak 660675063, Piotr Krząkała 660675052, Bogusław Cwajna 602412158. Kontakt email medycyna@KAMSOFT.pl. Zapraszamy również do kontaktu z lokalnymi oddziałami oraz partnerami handlowymi KAMSOFT
Co jak nie będę miał internetu i nie wyślę raportu ze zdarzeniem?
Kiedy zostanie już przywrócone polączenie z internetem, a jest zainstalowany ZSIREp nastapi autoamtyczne uzupełnienie wytworzonego zdarzenia medycznego w archiwum chmurowym.
Jak będę wiedziała, że mi się kończy kupiony pakiet EDM Suite?
Posiadając zainstalowane Repozytorium ZSIRep ma Pani wgląd w statystyki wykorzystania pakietu. Dodatkowo na wskazany podczas instalacji adres email będzie wysyłane przypomnienie o kończacym się pakiecie.
Czy uruchomienie EDM Suite mogą Państwo zrobić zdalnie?
Tak, możemy taką usługę wykonać w sposób zdalny. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym KAMSOFT lub lokalnym opiekunem serwisowym. Dział handlowy: Marcin Wójcicki 660675039, Krzysztof Filipiak 660675063, Piotr Krząkała 660675052, Bogusław Cwajna 602412158. Kontakt email medycyna@KAMSOFT
Czy od 01 lipca mozna jedynie raportować zdarzenia medyczne, ale nie udostępniać dokumentacji – czyli wszystkie dokumenty byłyby offline? ”
Nie, P1 – rejestruje Zdarzenia Medycze, indeksuje EDM, ​ale nie przechowuje EDM. Raportowanie zdarzeń medycznych i indeksu EDM do P1 jest powiązane z jednoczesnym wskazaniem miejsca przechowywania EDM i umożliwieniem pobrania przez inny podmiot. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem OSOZ TUTOR: https://tutor.osoz.pl/udostepnianie-i-wymiana-edm-o-co-tak-naprawde-chodzi/
Czy programy gabinetowe muszą być aktualizowane tak często?
Moment wykonania aktualizacji systemu jest w Państwa gestii. W mailu informującym o pojawianiu się nowej aktualizacji znajduje się link do biuletynu, w którym informujemy, jakie zmiany zostały wykonane. Często są to zmiany wynikające ze zmieniających się przepisów prawa lub zarządzeń NFZ. Nie mniej jednak nie wszystkie muszą dotyczyć działalności Państwa placówki. Zalecamy śledzenie biuletynów do aktualizacji.
Jakim certyfikatem musi być podpisany dokument EDM? Czy wystarczy certyfikat “”self generated”” (który można wygenerować np w KS-PPS) czy należy mieć podpis kwalifikowany?”
E-dokumenty muszą być podpisywane certyfikatem ZUS, podpisem kwalifikowanym lub autoryzacją ePUAP.
Co ile dni należy wysyłać dokumenty do P1. Czy można dopisać wyniki badań kilka dni później.?
Czas na zaraportowanie zdarzenia medycznego i przesłani indeksu EDM do P1 to maksymalnie 96 godzin.
Czy Wasz program KS-PPS wystarczy do EDM?
Tak, system KS-PPS jest przygotowany do prowadzenia EDM oraz współpracuje z koordynatorem EDM Suite. Wymaga oczywiście zakupu dedykowanych modułów do prowadzenia EDM. Dział handlowy KAMSOFT służy pomocą w doborze właściwych modułów.
Dlaczego w module stomatolog KS-PPS nie zapisuje się w danych diagram w formie graficznej?
W celu weryfikacji problemu prosimy o kontakt z działem serwisowym 32 2090705 wew 22
Czy ta dodatkowa zaszyfrowana kopia EDM jest w standardzie czy dodatkowo płatna?
Repozytorium ZSIRep jest bezpłatne. Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowej, odpłatnej Archiwizacj EDM KS-ZSIRep. Program ten pozwala na wykonywanie w trybie online kopii wszystkich wygenerowanych dokumentów podpisanych elektronicznie i zapisanych w Repozytorium ZSIRep. Koszt zgodny z cennikiem zamieszczonym na www.KAMSOFT.pl
Kupując licencję na EDM Suite dodatkowo trzeba płacić za wdrożenie?
Nie, usługa wdrożenia nie jest obowiązkowa. Mogą Państwo wykonać samodzielnie wdrożenie EDM Suite
Jak długo należy przechowywać dokumenty w KS-EDM Suite? Załóżmy że generuje nowych dokumentów ok 20 000 rocznie to po 5 latach bede musiał płacić za przechowywanie 100 000 dokumentów w chmurze? Po tych pieciu latach zamykam działalność? Co wtedy?
Dokumentacja wytworzona w placówce jest przede wszystkim przechowywana w lokalnym repozytorium. EDM Suite udostępnia ją do archiwum chmurowego po to, aby była dostępna na zapytania 24 godziny/dobę. Jeżeli placówka zamyka działalność i nie dokonuje opłat za przechowywanie dokumentów w chmurze to archiwum chmurowe zostaje zlikwidowane wraz z jego zawartością, ale dokumentacja nadal jest dostępna w lokalnym repozytorium. Dalszy proces postepowania z dokumentacją po zamknięciu działalności regulowany jest odpowiednimi przepisami prawa.
Czy z EDM może korzystać pielęgniarka opieki długoterminowej domowej realizując wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta? Jeżeli tak, to w jaki sposób technicznie możliwe jest zarejestrowanie przebiegu wizyty pieleniarskiej, jakie urządzenie jest niezbędne, np. laptop, tablet, smartfon.”
Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM obejmuje również pielęgniarki opieki długoterminowej domowej. KAMSOFT oferuje kilka możliwych rozwiązań systemowych. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z działem handlowym w celu dopasowania właściwego rozwiązania. Kontakt telefoniczny 32 2090705 lub email medycyna@KAMSOFT.pl
Czy prywatne gabinety również muszą dostosować się do wymiany zdarzeń medycznych? Niektóre z takich gabinetów nie prowadzą typowej dokumentacji i twierdzą że ich to nie obowiązuje.
Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM obejmuje również prywatne praktyki. Zakres dokumentacji podlegającej wymianie jest taki sam dla wszystkich podmiotów leczniczych. 1. Informacje dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego ​ 2. Opisy badań diagnostycznych​ 2. Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem​ 3. Informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;​ 4. Karta informacyjna z leczenia szpitalnego​ 5. Wpis do karty uodpornień – szczepienia p. COVID-19​
Co w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej gdy system gabinetowy (KS-SOMED) zainstalowany jest na maszynie lokalnej i nie jest ona dostępna 100% czasu a jedynie podczas pracy lekarza? Czy uruchomienie ZSIRep + EDM Suite spełni wymogi?
Zdarzenia medyczne powstają podczas pracy lekarza tym samych będą wysyłane przy pomocy EDM Suite w momencie ich wytworzenia. Zarchiwizowane dokumenty w repozytorium chmurowym będą dostępne 24h na dobę niezależnie od tego czy komputer na którym zostały wytworzone jest uruchomiony czy tez nie.
Czy system obsługuje dokumentacje medyczną w zakresach STM i REH. W trakcie szkolenia wskazane były POZ, AOS i SZP. Czy na podstawie rozporządzenia o EDM prowadzenie EDM jest we wskazanych zakresach (STM, REH) wymagane.”
Tak, systemy KAMSOFT (KS-Somed, KS-PPS, Serum, Mediporta) obsługują tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Stomatologii i Rehabilitacji. Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM obejmuje również te dwie specjalizacje.
Jak wyłączyć EDM SUITE, mam juz włączone, ale chciałbym jeszcze wstrzymać się z wysyłaniem danych.
Zapraszamy do kontaktu z działem serwisowym w zależności od rodzaju systemu KS-PPS – nr telefonu 32 2090705 wew. 22, KS-Somed 32 2090705 wew.23
W jaki sposób zainstalować ZSIRep w KS-PPS?
Zapraszamy do kontaktu z działem serwisowym KS-PPS – nr telefonu 32 2090705 wew. 22
Czy zgodnie z zarządzeniem nr 88 podmiot, który nie brał udziału w pilotażu EDM, uzyskał dofinansowanie na informatyzacje POZ w 2020 roku może uzyskać dofinansowanie na np.. 2 lata korzystania z KS-EDMSuite?”
“Dofinansowanie nie przysługuje uprawnionemu świadczeniodawcy, który: ​ 1) skorzystał z dofinasowania w ramach zawartej z Funduszem umowy o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM; ​ 2) skorzystał w 2021 r. z dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej na warunkach określonych ​w zarządzeniu nr 66/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021 r. ​finansowania aktywnego udziału usługodawcy w Pilotażu EDM – etap II.​ Za jeden miesiąc aktywnego udziału w pilotażu EDM – etap II ​ uprawniony świadczeniodawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15 000 zł. ​ Zakończenie finansowania – 15 września 2021 r. ​ Link do rozporządzenia: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-882021def,7355.html”
Czy KS-EDMSuite będzie umożliwiało przekazywanie EDM do chmury innego niż KAMSOFT dostawcy (i odwrotnie czy dostawcy innych rozwiązań będą mogli wysyłąć EDM do chmury KAMSOFTu)? Np. Jeżeli powstałaby jakaś darmowa rządowa chmura krajowa na potrzeby EDM?
Tak konfigurator EDM Suite może współpracować z systemami innych dostawców niż KAMSOFT.
Co się dzieje z EDM przekazaną do Chmury KAMSOFTu za pośrednictwem KS-EDMSuite jeżeli przychodnia rezygnuje z tego rozwiązania i nie płaci za utrzymywanie danych? Czy te dane są usuwane?
Jeżeli placówka rezygnuje z usługi archiwizowania dokumentacji w chmurze to takie centrum danych zostaje usunięte. Dokumentacja tym samym zostaje usunięta. Oczywiście dokumentacja zostaje nadal w lokalnym repozytorium placówki.
Czy będzie możliwość przeniesienia EDM z chmury KAMSOFTu do chmury innego dostawcy i odwrotnie? Np. w przypadku zmiany programu gabinetowego na rozwiązanie konkurencji.
Tak, istnieje taka możliwość. Podlega indywidualnej kalkulacji
Czy oznacza to, że po uruchomieniu repozytorium dane nie będą już zapisywane w bazie danych?
Baza zostanie “odchudzona” o wszystkie dokumenty elektroniczne wytworzone w systemie oraz o załączniki w postaci plików dodane w systemie.
Co w sytuacji jeżeli lekarz koryguje dokumenty po tygodniu?
Każda zmiana w karcie pacjenta do nowy dokument tym samym powstaje nowe zdarzenie medyczne które zostaje zaraportowane do P1
Czy jako lekarz rodzinny w POZ moge wejsc bez kodu autoryzacyjnego w system P1?
Lekarz rodzinny POZ ma dostęp do dokumentacji medycznej tylko zadeklarowanych pacjentów.
Dodam,że pacjent ma 10 dni zabiegowych po 5 zabiegów dziennie. Czy codziennie należy powtarzać wpisy w KS-EDM Suite? Czy automatycznie będzie to się uzupełniało po wpisaniu do kalendarza wykonanych zabiegów?
Zapraszamy do kontaktu z doradcą handlowym. Numer ogólny – KAMSOFT Katowice (32) 2090705 lub email medycyna@KAMSOFT.pl. Zapraszamy również do kontaktu z lokalnymi oddziałami oraz partnerami handlowymi KAMSOFT
Jak wygląda sytuacja wymiany EDM dla indywidualnych praktyk położniczych, które nie wystawiają e-recept, e-skierowań, nie mają połączenia z platformą P1. Co w takiej sytacji i jak wdrożyć odpowiednie rozwiązanie aby spełniać wymogi od 1 lipca.”
Wytworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej musi zostać potwierdzone podpisem elektronicznym. Edokumenty muszą być podpisywane certyfikatem ZUS, podpisem kwalifikowanym lub z autoryzacją ePUAP. Brak wystawiania eRecept i eSkierowań nie zmienia faktu iż tworzenie EDM jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym wcelu dobrania własciwego rozwiazania systemowego. Numer ogólny – KAMSOFT Katowice (32) 2090705 lub email medycyna@KAMSOFT.pl. Zapraszamy również do kontaktu z lokalnymi oddziałami oraz partnerami handlowymi KAMSOFT
Czy wymiana informacji w zakresie karta inf/odmowa przyjęcia do szpitala dotyczy hospitalizacji i poradni zdrowia psychicznego jako kierującej komórki?
Karta informacyjna z leczenia szpitalnego oraz odmowa przyjęcia do szpitala dotyczy placówek realizujących zadania w zakresie leczenia szpitalnego
Co to jest udział sieciowy?
Jest to folder lub katalog na komputerze, który jest skonfigurowany do odczytu luz zapisu, dla niektórych użytkowników na inne komputery.
Czy można w dalszym ciągu wykorzystywać KS-PPS, czy wszystkie działania zmierzają do wykupienia KS-SOMED?
KS-PPS spełnia wszystkie wymogi dla prowadzenia EDM. Oczywiście wymaga zakupu właściwych modułów dedykowanych prowadzeniu EDM. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym KAMSOFT w celu rozbudowy zakupionych licencji.
Kiedy będzie ta funkcjonalność wdrożona w Mediporcie??
Mediporta będzie gotowa przed 01.07.2021.
Czy wdrożenie EDM obowiązuję również podmioty mające podpisane umowy z NFZ na świadczenia w zakresie pielęgniarek, położnych POZ?
Tak, również w tym zakresie obowiązuje raportowanie zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM.
Ile kosztuje ZSIRep?
ZSIRep nie wymaga zakupu licencji. Wymagana jest tylko instalacja i konfiguracja.
Czy już wiadomo kiedy rehabilitacja zostanie technicznie przygotowana do prawidłowego wystawiania e-skierowań?
Technicznie w systemach KAMSOFT jest możliwe wystawianie eSkierowan w ramach rehabilitacji.
Czy ZSIRep funkcjonuje też w ramach SERUM? I czy w tym wypadku “lokalne” repozytorium jest przechowywane na serwerach KAMSOFT?”
W przypadku systemu chmurowego nie jest wymagana instalacja lokalnego Repozytorium ZSIRep. Repozytorium jest skonfigurowane przez dostawcę systemu czyli przez KAMSOFT. W przypadku Serum do uruchomienia wymiany EDM wystarczy zakup koordynatora EDM Suite.
Czy jeśli używam KS-SOMED to muszę zmienić program aby korzystać z rozwiazania chmurowego?
Nie. System KS-Somed współpracuje z koordynatorem KS-EDM Suite. Dla uruchomienia usługi wymagany jest zakupu KS-EDM Suite oraz rekomendowane jest uruchomienie konfiguracyjne Repozytorium ZSIRep (nie wymaga zakupu licencji). Dział handlowy KAMSOFT jest do Państwa dyspozycji w kwestii zakupu usługii, zapraszamy do kontaktu medycyna@KAMSOFT.pl
Czy KS-EDM Suite wspiera zakres Świadczeń Pielęgnacyjnych i Opiekuńczych, w ramach długoterminowej opieki domowej?”
Tak wspiera. Również w tym zakresie obowiązuje raportowanie zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM.
Czyli podmiot medyczny jednak potrzebuje wewnętrzną sieć, wew. oprogramowanie, wew. serwer i komputery, dostęp do interenetu, no i oczywiście wsparcie lokalnych informatyków. Wiec są to dodatkowe koszty…..”
W przypadku systemów desktopowych TAK, potrzebna jest własna infrastruktura serwerowa i sieciowa. Alternatywą są rozwiązania chmurowe takie jak Serum czy Mediporta. W tym przypadku do pracy w systemie wystarczy komputer i Internet.
Czy wdrożenie EDM obowiązuje również podmioty mające podpisane umowy z NFZ na świadczenia w zakresie tylko pielęgniarki, położnej poz. Jeśli tak, czy jest możliwość uzyskania dofinansowania?
“Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM obejmuje również pielęgniarki i położne. ZARZĄDZENIE Nr 66/2021/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA​ z dnia 13.04.2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej​ obejmuje: 1. Dofinansowanie, o którym mowa udzielane jest świadczeniodawcy posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza POZ, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r​ 2. Przedmiotem dofinansowania jest nabycie i sfinansowanie:​ • urządzeń informatycznych, ​ • oprogramowania​ • usług​”
Czy dane zgromadzone w ZSIRepie do 01.07 również będą wysyłane?
Dokumentacja archiwalna nie będzie wysyłana. Raportowanie następuje dopiero w momencie uruchomienia EDM Suite.
Co w przypadku gdy do pobrania będzie badanie rezonansem magnetycznym? Co jeżeli w placówce B nie będzie działał Internet w momencie próby pobrania danych EDM? Co w przypadku, gdy operator chmury, w której przetrzymywane będą dane medyczne, zakończy działalność biznesową? Czy do wymiany EDM wystarczy Serum, czy też potrzebujemy KS EDM-Suite?
Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM obejmuje opis badania diagnostycznego. Taki dokument musi zostać zaraportowany i można go pobrać. Na placówkach wytwarzających EDM spoczywa obowiązek udostepnienia dokumentacji w taki sposób aby mogła zostać pobrana. KAMSOFT oferuje rozwiązanie z archiwizacją w chmurze z dostępnością 24h na dobę. W przypadku Serum do wymiany EDM wymagany jest również zakup koordynatora KS-EDM Suite
Czy istnieje możliwość innej formy płatności niż wykupienie pakietów? Jeśli mamy około 80 tys. dokumentów miesięcznie, to będziemy musieli pilnować tych pakietów. Czy opłata za przechowywanie jest liczona od dokumentu czy od wykupionego pakietu?”
Sprzedaż realizowana jest w pakietach po 10 tys. dokumentów i/lub 1,5 GB danych. Na wskazany podczas instalacji EDM Suite adres email wysyłamy przypomnienie o wykorzystaniu pakietów. Dodatkowo mogą Państwo kontrolować to z poziomu systemu. Opłata miesięczna za przechowywanie jest liczona od pakietu 10 tys. dokumentów.
Realizujemy głównie ambulatoryjną rehabilitacje zabiegową. Do tej pory w trakcje prezentacji KS-EDM Suite nie znalazłem nic dotyczącego EDM w rehabilitacji, czy mam przez to rozumieć, że EDM w rehabilitacji zabiegowej nie jest przewidziana?
Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM obejmuje również rehabilitacje zabiegową.
Jakie są minimalne wymagania sprzetu informatycznego do obslugi wersji chmurowej?
Komunikacja pomiędzy systemem KAMSOFT a chmurą Microsoft Azure wymaga tylko stabilnego łącza internetowego. Jeżeli pytanie dotyczy sprzętu pod zakup całego systemu dla prowadzenia EDM to wszystko zależy od rozwiązania jakie Państwo wybiorą. W przypadku rozwiązań chmurowych Serum, Mediporta najistotniejsze również jest stabilne łącze internetowe ponieważ praca w systemie odbywa się przy pomocy przeglądarki internetowej.
Jak najlepiej wyszukiwać i przeglądać EDM? Za pomocą ZSIRep czy za pomocą KS-SOMED?
Wyszukiwanie EDM pacjenta odbywa się z poziomu samej wizyty w module Gabinetu systemu KS-Somed.
Czy w KS-SOMED (i innych waszych produktach) będzie możliwość pobrania wyników badań laboratoryjnych i obrazowych dla naszych pacjentów POZ? W chwili obecnej współpracujemy jako POZ z dwoma laboratoriami. Od jednego z nich za pomocą OSOZ pobieramy do KS-SOMED wyniki zleconych przez nas badań laboratoryjnych. Niestety drugie laboratorium nie jest podłączone do OSOZ. Skoro to drugie laboratorium od lipca 2021 roku będzie musiało przekazywać wyniki badań do P1 to czy my jako POZ, który zlecił te badania będziemy mogli je “”zaciągnąć”” do KS-SOMED z P1? Czy będziemy mogli pobrać opisy zleconych przez nas badań obrazowych (rtg, usg, itp.)? Jeżeli będziemy mieli możliwość pobrania tych wyników to czy będzie to ograniczone tylko do badań zleconych przez nas czy do wszystkich badań (podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawionych recept dla zadeklarowanych do naszego POZ pacjentów)? Czy Pacjent będzie musiał wcześniej wyrazić na to zgodę (podobnie jak teraz w przypadku weryfikacji wystawionych recept przez specjalistę)? Czy to będą dodatkowo płatne funkcjonalności?”
“Zgodnie z komunikatem CEZ, przekazywanie danych zdarzenia medycznego do SIM w przypadku podwykonawstwa (w tym dotyczącego medycznej diagnostyki laboratoryjnej) powinno przebiegać zgodnie z poniższymi wytycznymi. Usługodawca, który zlecił podwykonawcy zrealizowanie procedury medycznej przekazuje do SIM w ramach danych Zdarzenia Medycznego: – kod zrealizowanej przez podwykonawcę procedury medycznej – zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych Zdarzenia Medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2020, poz. 1253); – dane podwykonawcy – zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia; – dane dotyczące zrealizowanej u podwykonawcy procedury medycznej, o których mowa w §2 ust. 2 ww. rozporządzenia; – dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, wytworzonej w związku ze zrealizowaną przez podwykonawcę procedurą medyczną zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia.”
W jaki sposób aktywować EDMSuite w Serum?
W Serum uruchomienie EDM Suite wymaga jedynie zakupu usługi zgodnie z cennikiem i prostej konfiguracji. Nie jest wymagana konfiguracja lokalnego repozytorium jak w systemach desktopowych. Zapraszam do kontaktu z opiekunem handlowym lub bezpośrednio z KAMSOFT
Czy prywatna pracownia badań cytologicznych działająca jako podwykonawca innym podmiotom zobligowana do wytwarzania EDM
Tak, od 25 kwietnia 2021 r. elektroniczna dokumentacja medyczna obejmie kolejny rodzaj dokumentacji medycznej – wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.
Czy EDM będzie obejmował Medycynę Szkolną?
Tak, obejmuje Medycynę Szkolną
Jak wgrać certyfikaty do KS-PPS?
Prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem KS PPS, który udostępni instrukcje (tel. 032 2090705 wew. 22)
Brakuje informacji dotyczących podmiotów nie posiadających lekarza. Czy istnieją możliwości dofinansowania wdrożenia dla takich placówek? Jakie mogą być koszty wdrożenia systemu EDM dla KS-PPS w małych placówkach?
Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania oraz udostępniania i wymiany EDM obejmuje wszystkich, którzy wytwarzają EDM. W celu kalkulacji zakupu i wdrożenia systemu zapraszamy do kontaktu z działem handlowym KAMSOFT pod adresem medycyna@KAMSOFT.pl.
Czy takie szkolenie może być przygotowane tylko pod kątem KS-PPS
Nie przewidujemy instruktażu online dla systemu KS-PPS. Można skorzystać z załączonej instrukcji w katalogu KS\KS-PPS\Doku\Zmiany w aplikacji kspps na rok 2021. Cały proces jest jednak bardzo podobny do pokazanego na przykładzie systemu KS-Somed
Czy można wymieniać dane z systemem P1 bez EDM Suite?
EDM Suite to koordynator raportowania i przesyłania EDM przy użyciu archiwum umiejscowionego w chmurze Microsoft Azure. Jest to rozwiązanie chmurowe dostarczone przez KAMSOFT jako alternatywa dla drogiej rozbudowy własnej infrastruktury serwerowej. Oczywiście wykorzystanie własnego ITS jest możliwe. Konfiguracja takiego rozwiązania podlega indywidualnej wycenie. Zapraszamy do kontaktu z KAMSOFT Katowice.
Czy system KS-PPS konfiguruje się podobnie i czy będzie jakaś instrukcja w postaci pdf?
Można skorzystać z załączonej instrukcji w katalogu KS\KS-PPS\Doku\Zmiany w aplikacji KS-PPS na rok 2021. Cały proces jest jednak bardzo podobny do prezentowanego podczas szkolenia przykładu z systemu KS-Somed.
KS-PPS lub inny desktopowy program. Jak zrozumiałem mój serwer musi być 24/7 włączony i podłączony do internetu.
Jeżeli korzystają Państwo z EDM Suite to dokumentacja jest udostępniana do chmury działającej 24h/7 dni w tygodniu. Tym samym serwery lokalne nie muszą być włączone aby udostępniać dokumentację innym placówkom.
Czy za każdym razem wpisuję kod ICD10 nawet jeśli jest to kontynuacja leczenia?
Tak, rozpoznanie musi być podane każdorazowo. Bez podania rozpoznania nie będzie możliwe zaraportowanie zdarzenia medycznego do systemu P1
Kogo obowiązuje EDM? czy również podwykonawców? Zlecamy jako NZOZ badania diagnostyczne USG i badania laboratoryjne. Czy wyniki tych badań tez powinny być jako EDM? Jeśli tak to przez kogo: podwykonawcę czy zleceniodawcę NZOZ?
“Zgodnie z komunikatem CEZ, przekazywanie danych zdarzenia medycznego do SIM w przypadku podwykonawstwa (w tym dotyczącego medycznej diagnostyki laboratoryjnej) powinno przebiegać zgodnie z poniższymi wytycznymi. Usługodawca, który zlecił podwykonawcy zrealizowanie procedury medycznej przekazuje do SIM w ramach danych Zdarzenia Medycznego: – kod zrealizowanej przez podwykonawcę procedury medycznej – zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych Zdarzenia Medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2020, poz. 1253); – dane podwykonawcy – zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia; – dane dotyczące zrealizowanej u podwykonawcy procedury medycznej, o których mowa w §2 ust. 2 ww. rozporządzenia; – dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, wytworzonej w związku ze zrealizowaną przez podwykonawcę procedurą medyczną zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia.”
Jak korzystać z programu KS-Somed i KS-pps bez zakupu KS-Suite mając tylko ZSIrep, czy można wysyłać na P1 ręcznie jak zachodzi potrzeba?
EDM Suite to koordynator raportowania i przesyłania EDM przy użyciu archiwum umiejscowionego w chmurze Microsoft Azure. Jest to rozwiązanie chmurowe dostarczone przez KAMSOFT jako alternatywa dla drogiej rozbudowy własnej infrastruktury serwerowej. Oczywiście wykorzystanie własnego ITS jest możliwe. Konfiguracja takiego rozwiązania podlega indywidualnej wycenie. Zapraszamy do kontaktu z KAMSOFT Katowice.
Czy po uruchomieniu EDM-Suite dokumentacja, która już jest w ZSIREP dosynchronizuje się do chmury?
Archiwalna dokumentacja nie będzie przesłana do archiwum chmurowego. Przesłane zostaną tylko nowe dokumenty.
A co z dziećmi – nie mają IKP?
Dzieci w IKP są podpięte do konta jednego z rodziców
Jakie urządzenia państwo zalecacie do odbierania podpisu pacjenta w EDM? np. potwierdzenie jakiejś informacji
W systemie KAMSOFT realizujemy dokumentację medyczną zgodnie z wymogami i wytycznymi CeZ. W żadnych wymaganiach nie ma informacji dotyczącej elektronicznej autoryzacji przez pacjenta.
W jaki sposób skonfigurować KS-PPS do obsługi EDM? Od ustawienia certyfikatów do konfiguracji KS-EDM Suite?
Można skorzystać z załączonej instrukcji w katalogu KS\KS-PPS\Doku\Zmiany w aplikacji kspps na rok 2021. W razie konieczności proponuję bezpośredni kontakt z działem serwisowym KS PPS (tel. 032 2090705 wew. 22)
Czy jeden rekord to wizyta czy poszczególne: recepta, skierowanie etc..
KS-EDM SUITE (c) – REJESTR.ZM, INDEKS.EDM – SAAS – PAKIET 10000 DOK/1,5GB – BASIC 1DC – z pakietu schodzą dokumenty przesłane w formacie HL7CDA. eRecepty i eSkierowania trafiają bezpośrednio do P1 i nie pomniejszają pakietu.
Czy w ramach Serum trzeba instalować samodzielnie ZSIRep czy dzieje się to automatycznie? Czy ZSIRep w ramach Serum wymaga lokalnego serwera w placówce czy przechowywane jest na serwerach KAMSOFT na zasadzie outsourcingu (jak pozostałe dane generowane w SERUM przez daną placówkę)?
W Serum uruchomienie EDM Suite wymaga jedynie zakupu usługi zgodnie z cennikiem i prostej konfiguracji. Nie jest wymagana konfiguracja lokalnego repozytorium jak w systemach desktopowych. Zapraszam do kontaktu z opiekunem handlowym lub bezpośrednio z KAMSOFT
Pytanie odnośnie modułu Stomatolog. Co oprócz tego modułu muszę dokupić, aby można było prowadzić wymianę EDM. Czy umożliwia on prowadzenie Historii zdrowia i choroby, prowadzenie terminarza, sprawdzanie uprawnień pacjenta? Czy te wszystkie elementy muszę wykupić oddzielnie?
Dokumentację wytworzoną w systemie należy podpisać elektronicznie. Jeżeli jest to system desktopowy to muszą miec Państwo wykupioną opcję – Podpisywanie HZiCh podpisem elektronicznym (EDM). Jeżeli chmurowy to wystarczy implementacja w systemie certyfikatów ZUS lub podpisu kwalifikowanego. Kolejnym krokiem jest zakup usługi EDM Suite. Moduł stomatolog w systemach KAMSOFTrealizuje wytwarzanie EDM.
Czy od 01 lipca mozna jedynie raportować zdarzenia medyczne, ale nie udostępniać dokumentacji – czyli wszystkie dokumenty byłyby offline?
Od 1 lipca wchodzi obowiązek zarówno raportowania zdarzeń medycznych do P1 jak również udostępniania innym podmiotom dokumentacji medycznej podlegającej wymianie.
Co ile dni należy wysyłać dokumenty do P1. Czy można dopisać wyniki badań kilka dni później?
Nieprzekraczalny czas na zarejestrowanie zdarzenia medycznego w P1 to 4 dni.
Proszę o wyjaśnienie jak ma wyglądać EDM w gabinetach stomatologicznych z kontraktem NFZ
Dokumentacja w gabinetach stomatologicznych będzie musiała wyglądać analogicznie jak w każdym innym gabinecie to znaczy zgodnie z szablonem HL7 CDA po jego ostatecznym zatwierdzeniu.
Czy z EDM może korzystać pielęgniarka opieki długoterminowej domowej realizując wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta. Jeżeli tak, to w jaki sposób technicznie możliwe jest zarejestrowanie przebiegu wizyty pieleniarskiej, jakie urządzenie jest niezbędne, np. laptop, tablet, smartfon.
Tak, pielęgniarka może korzystać z EDM w przypadku wizyty w domu pacjenta. KAMSOFT posiada rozwiązania mobilne typu Wizyta Pielęgniarska lub Wizyta Lekarska współpracujące z systemami dla placówek medycznych. W ofercie KAMSOFT znajdują się także rozwiązania webowe typu SERUM czy Mediporta umożliwiające pracę przez przeglądarkę. Do pracy w terenie zalecamy raczej laptop ewentualnie tablet, raczej nie telefon przez wzgląd na wygodę pracy.
Co w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej gdy system gabinetowy (KS-SOMED) zainstalowany jest na maszynie lokalnej i nie jest ona dostępna 100% czasu a jedynie podczas pracy lekarza? Czy uruchomienie ZSIRep + EDM Suite spełni wymogi?
Tak spełni. Raportowanie zdarzeń medycznych będzie odbywało się w czasie rzeczywistym. Po przesłaniu do EDM SUITE dokumentacji podlegającej wymianie pomiędzy placówkami proces jej wymiany pomiędzy zainteresowanymi stronami będzie się odbywał niezależnie od systemu dziedzinowego. Trzeba tylko pilnować, aby przed przerwą w pracy trwającą dłużej niż 2 dni informacja o wszystkich zdarzeniach medycznych była wysłana do P1.
Czy system obsługuje dokumentacje medyczną w zakresach STM i REH. W trakcie szkolenia wskazane były POZ, AOS i SZP. Czy na podstawie rozporządzenia o EDM prowadzenie EDM jest we wskazanych zakresach (STM, REH) wymagane.
Docelowo każda placówka medyczna będzie zobligowana do raportowania zdarzeń medycznych w warstwie medycznej zawierających informacje o rozpoznaniu i procedurze medycznej. Nawet w przypadku, kiedy nie będzie jeszcze obowiązującego szablonu HL7 CDA.
Czy EDM Suite wspiera zakres Świadczeń Pielęgnacyjnych i Opiekuńczych, w ramach długoterminowej opieki domowej?
EDM SUITE wspiera raportowanie zdarzeń medycznych w każdym podlegającym obowiązkowi zakresie oraz wymianę EDM w standardzie HL7 CDA.
Czy jeśli używam KS-SOMED to muszę zmienić program aby korzystać z rozwiazania chmurowego?
Nie ma takiej potrzeby jeżeli chodzi o raportowanie zdarzeń medycznych i wymianę EDM. EDM Suite współpracuje zarówno z systemami w klasycznej architekturze (jak KS-SOMED) jak i rozwiązaniami webowymi (SERUM, MEDIPORTA)
Czy ZSIRep funkcjonuje też w ramach SERUM? I czy w tym wypadku “lokalne” repozytorium jest przechowywane na serwerach KAMSOFT?
W przypadku rozwiązań webowych takich jak SERUM, EDM SUITE korzysta z repozytorium przechowywanego na systemach KAMSOFT.
Czy KAMSOFT będzie przygotowywał dokumentację elektroniczną dla Medycyny Szkolnej?
KAMSOFT dostosowuje szablony EDM do standardów HL7 CDA publikowanych jako obowiązujące przez CeZ i Ministerstwo Zdrowia.
Czy wdrożenie EDM obowiązuje również podmioty mające podpisane umowy z NFZ na świadczenia w zakresie tylko pielęgniarki, położnej poz. Jeśli tak, czy jest możliwość uzyskania dofinansowania.
“Czy wdrożenie EDM obowiązuje również podmioty mające podpisane umowy z NFZ na świadczenia w zakresie tylko pielęgniarki, położnej poz. Jeśli tak, czy jest możliwość uzyskania dofinansowania. Odp: Zostało opublikowane zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż EDM – etap II Świadczeniodawcy mogą wnioskować o: Dofinansowanie nabycia w terminie od 01.05.2021 do 30.06.2021 r. z własnych środków sprzętu lub programowania lub usług związanych z uruchomieniem raportowania Zdarzeń Medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM z innymi usługodawcami za pośrednictwem Systemu P1 (wartość dofinansowania max. 15 000 zł) Finansowania aktywnego udziału w pilotażu EDM – etap II (wartość: 15 000 zł miesięcznie) Składanie wniosków: do 31.08.2021 w oddziałach NFZ. Link do zarządzenia: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-882021def,7355.html ”
Czy znajdę gdzieś instrukcję, jak przekazywać EDM z Serum?
W Serum uruchomienie EDM Suite wymaga jedynie zakupu usługi zgodnie z cennikiem i prostej konfiguracji. Nie jest wymagana konfiguracja lokalnego repozytorium jak w systemach desktopowych. Zapraszam do kontaktu z opiekunem handlowym lub bezpośrednio z KAMSOFT.
Rozliczam małą indywidualną praktykę położniczą, która pracuje na ks-ppsie. Na dobrą sprawę nie wiemy od czego zacząć i jakie rozwiązanie jest dla nas najkorzystniejsze. Nie wystawiamy e-recept, e-skierowań, nie mamy połączenia z P1, prowadzimy tylko rozliczenia z Nfz, wprowadzamy świadczenia (które są finansowane przez Nfz dla położnej, czyli wizyty patronażowe nad noworodkiem oraz edukacja ciężarnych). Nigdy nie pracowaliśmy na EDM. Nie wiemy czy obecne karty opieki papierowe, będą dostępne w rozwiązaniu gabinetowym (stacjonarnym bądź chmurowym). Czy wysyłanie zdarzeń medycznych za pomocą KS-EDM suit jest automatyczne? Czy nakłada to na nas obowiązek jakiś dodatkowy? Proszę o pomoc w tym temacie.
Jeżeli chcą Państwo zostać przy obecnym systemie to w pierwszym kroku należy go rozbudować o moduły dedykowane prowadzeniu EDM (KS-PPS – Gabinet lekarza lub pielęgniarki z tworzeniem i podpisywaniem podpisem elektronicznym (HZiCh, EDM, eRecepta, eZLA) – Licencja na stanowisko ). Kolejnym krokiem jest zakup EDM Suite, który przy wykorzystaniu Repozytorium ZSIRep będzie automatycznie raportował zdarzenia medyczne i przesyłał wytworzoną dokumentacje do archiwum chmurowego. Zapraszam do kontaktu z działem handlowym KAMSOFT w celu uzyskania dodatkowych informacji – tel.32 209 07 05
Prowadzę 1-os. gabinet stomatologiczny w szkole, wprowadzam sama do ks-pps, co powinnam w pierwszej kolejności zrobić? bo to czysta rewolucja! Pozdrawiam
W pierwszej kolejności należy dokupić dla systemu KS-PPS właściwe moduły dla prowadzenia EDM (KS-PPS – Stomatolog – Licencja na stanowisko). Kolejnym krokiem będzie zakup EDM Suite. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym KAMSOFT w celu uzyskania dodatkowych informacji – tel. 32 209 07 05
1. Czy schemat wprowadzania EDM w KS-PPS jest podobny do pokazanego w szkoleniu KS-SOMED? 2. Czy będzie udostępnione instrukcja wprowadzenia EDM w KS-PPS w formacie pdf?
Tak, schemat działania jest podobny w systemie KS-PPS. Można skorzystać z załączonej instrukcji w katalogu KS\KS-PPS\Doku\Zmiany w aplikacji kspps na rok 2021. W razie konieczności proponujemy bezpośredni kontakt z działem serwisowym KS PPS (tel. 032 2090705 wew. 22)
W trakcie szkolenia była mowa o dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej. Czy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów Grupowe Praktyki Pielęgniarek mogą prowadzić taką dokumentację bez wprowadzania EDM, jeśli tak, czy możemy liczyć na wskazówki dotyczące prowadzenia takiej dokumentacji
EDM obowiązuje wszystkie podmioty lecznicze.
Czy znajdę gdzieś instrukcję, jak przekazywać EDM z Serum?
W Serum uruchomienie EDM Suite wymaga jedynie zakupu usługi zgodnie z cennikiem i prostej konfiguracji. Nie jest wymagana konfiguracja lokalnego repozytorium jak w systemach desktopowych. Zapraszam do kontaktu z opiekunem handlowym lub bezpośrednio z KAMSOFT.
Jesteśmy głównie przychodnią obsługująca POZ, korzystamy z programu Ks-PPS, w naszym zakresie jest to program spełniający nasze oczekiwania. Czy nie rozważają Państwo możliwości rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania celem wymiany danych np z Laboratorium po przecież stosowanym u Państwa protokole HL7, tym bardziej że moduł stomatologiczny chyba taką wymianę prowadzi. Brak tej opcji sprawia że coraz częściej zastanawiamy się na wyborem innego dostawcy.
Komunikacja z zewnętrznym laboratorium po protokole HL7 jest możliwa z systemu KS-Somed. W przypadku systemu KS-PPS zachęcamy do rozważenia uruchomienie komunikacji poprzez OSOZ Wyniki badań on-line (KS-PPS) pakiet 10 000 zleceń.
Jak długo trwa import danch z pps do serum? i czy jest to usługa płatna?
Czas usługi jest uzależniony od wielkości bazy i zakresu importowanych dokumentów. Zapraszamy do kontaktu z opiekunem handlowym KAMSOFT celem przygotowania wyceny usługi.
Czy oprócz istniejącego oprogramowania, które związane jest bardziej z działalnością praktyk lekarskich będzie typowe oprogramowanie związane z praktyką pielęgniarki, prowadzonej w szkole?
Każdy system KAMSOFT posiada możliwość prowadzenia EDM również przez pielęgniarki. Są dostępne dedykowane moduły dla tego zakresu prowadzenia EDM.
Dlaczego zdecydowanie promowany jest system KS-SOMED? Dlaczego to tak dużo kosztuje? Co mają zrobić małe placówki, które nie mają kontraktu z NFZ lub mają niewielki i nie stać ich na wdrożenie a później utrzymanie?
Proponujemy alternatywne rozwiązania w postaci systemów chmurowych Serum i Mediporta. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym KAMSOFT w celu uzyskania szczegółowych informacji
Czy na wizycie pacjenta pierwszy raz skierowanego do specjalisty muszę wypełnić informację dla lekarza kierującego? Skoro lekarz POZ ma dostęp do EDM wytworzonej przeze mnie jest on niezbędny?
Tak, należy również przygotować ten dokument. Informacja dla lekarza kierującego jest jednym z 5 wymaganych rozporządzeniem o EDM.
Jeśli wystawię receptę, a na drugi dzień muszę poprawić np. ilość opakowań to czy mogę dokonać wypisania recepty z poziomu wczorajszej wizyty (bo jest to możliwe do wykonania, ale czy prawidłowe z punktu rejestracji zdarzenia w P1?) – czy też muszę zarejestrować pacjenta dziś?
Mozna dokonać korekty zdarzenia medycznego, o ile nie minęły 2 dni od wystąpienia takiego zdarzenia. W innym przypadku trzeba wykonać drugą poradę
Jak nanieść poprawkę do EDM już podpisanej i zaindeksowanej w P1? Czy jeżeli lekarz np. 3 dni później zorientuje się że gdzieś w EDM wkradł się błąd, np. literówka albo brak info a tym, że np. pacjent bierze jakieś leki, i poprawi to w KS-SOMED to ta poprawka będzie widoczna “w P1”, tzn. Czy inny lekarz w P1 będzie widział obie wersje EDM (przed i po poprawce), czy tylko ostatnią wersję z zaznaczeniem co i kiedy zostało poprawione? Chodzi mi o wyeliminowanie sytuacji, że inny lekarz zobaczy tylko wersję EDM przed poprawką (co przy dużej ilości EDM w P1 jest bardzo możliwe).
Po dokonaniu korekty w dokumentacji w systemie P1 dostępna będzie tylko najnowsza wersja.
Jak lekarz może uzyskać dostęp do IKP – osoby która nie ma dostępu do tego konta?
Jeśli pacjent nie ma dostępu do konta IKP, lekarz może uzyskać dostęp tylko w trybie ratowania życia.
Dlaczego w programie Somed w module stomatolog w zakładce wizyta nie ma możliwości dodania panelu rozpoznanie? Rozpoznania raportują się z diagramu, a niekoniecznie są one powiązane z zabiegiem. Lekarz często podczas zabiegu zmienia rozpoznanie, lecz nie importuje się ono jako część zm, zaimportowane zostaje icd 10 przypisane do rozpoznania na diagramie. Umożliwienie dodania panelu rozpoznania w module stomatolog bardzo ułatwi pracą.
Rejestrowanie rozpoznań na podstawie rozpoznań z diagramu zostało zmodyfikowane w ostatniej wersji systemu. Proszę o aktualizację do wersji 2021.02.0.0. lub nowszej.