Dlaczego warto wdrożyć EDM


W obecnych czasach system informatyczny jest kluczowym elementem działalności lekarza, pielęgniarki i położnej. Dzięki Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przestaje być narzędziem jedynie wspomagającym rozliczenia z NFZ a staje się podstawowym źródłem wiedzy o Pacjencie, mechanizmem integrującym dane z różnych źródeł, wspierającym pracę personelu medycznego w codziennej pracy. W jaki sposób to właśnie EDM poprawia jakość i dostępność do informacji medycznych na temat pacjenta? EDM daje dostęp niemalże do całości danych medycznych pacjenta zlokalizowanych w różnych placówkach. Nie stanowi bariery odległość, czy użytkowany system informatyczny. Należy pamiętać, bowiem że istotą EDM jest jej standaryzacja, dokumenty są wytwarzane w sposób ujednolicony i czytelny. Dzięki pełnej wiedzy na temat zleconych badań, ich wyników, czy stosowanych leków proces leczenia pacjenta zyskuje na jakości i skuteczności. Jego koordynacja zostaje zautomatyzowana odciążając pacjenta i personel medyczny od szeregu dodatkowych czynności związanych z przekazywaniem i przetwarzaniem tradycyjnej dokumentacji leczenia. 

Jakie informacje będzie mógł uzyskać lekarz, po uruchomieniu usługi udostępniania i wymiany EDM? 

  • Pobrać dokumentację z przebiegu leczenia pacjenta, która dostępna jest w innych podmiotach, w których leczył się pacjent. 
  • Sprawdzić czy pacjent wykupił przepisane leki. 
  • Będzie mieć dostęp do informacji o tym, czy pacjent na podstawie skierowania odbył konsultację i jaki był jej wynik. 

Proces szczepień przeciw COVID –19 z EDM może przebiegać jeszcze szybciej dzięki rejestracji Zdarzeń Medycznych. Użytkownicy systemów KAMSOFT (KS-SOMED i KS-PPS) przy wykorzystaniu usługi KS-EDM Suite (czyli repozytorium EDM) mogą zaindeksować EDM i zarejestrować Zdarzenie Medyczne związane z kwalifikacją i szczepieniem przeciw COVID-19.  

W zakresie obsługi szczepień wyżej wymienione systemy pozwalają na:  

  • utworzenie lub pobranie e-skierowania na szczepienie;   
  • wykonanie kwalifikacji na szczepienie;  
  • odnotowanie podania szczepionki;   
  • umówienie pacjenta na kolejną wizytę kwalifikacyjną.