Bezpłatne szkolenie – EDM i Zdarzenia Medyczne na żywo


Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym wydarzeniu „Praca z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną – EDM i Zdarzenia Medyczne na żywo”, które odbędzie się on-line 22 lipca o godz. 18.00. Szczegóły oraz rejestracja dostępne są na stronie www.osoz.pl/edm

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników medycznych, którzy w trakcie swojej pracy raportują Zdarzenia Medyczne oraz wytwarzają, wymieniają i udostępniają Elektroniczną dokumentację Medyczną, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, a także do farmaceutów chcących poszerzyć swoja wiedzę w zakresie ich udziału w przebiegu wymiany i udostępniania EDM w procesie leczenia oraz opieki farmaceutycznej nad pacjentem.

Podczas szkolenia będziecie mogli Państwo przekonać się jak cały proces przebiega w praktyce na żywo i jakie przynosi korzyści. Pokażemy drogę pacjenta w systemie opieki zdrowotnej i podążającej za nim EDM od wstępnej diagnostyki, przez zlecenia badań, zalecone leki po konsultacje specjalistyczne.  Zaproponujemy także nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające Państwa pracę i usprawniające obsługę organizacji wizyty pacjenta.

Ze szkolenia dowiecie się Państwo:

  • jak raportowane są Zdarzenia Medyczne oraz jak wytworzyć, wymienić i udostępnić EDM podczas wizyty pacjenta w placówkach medycznych POZ, AOS i szpitalu;
  • jak przebiega systemowo proces realizacji zaleceń;
  • jak zmienia się dostępność do wiedzy o procesie leczenia pacjenta i jakie są tego korzyści;
  • jak wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne w celu usprawnienia organizacji obsługi pacjenta;
  • jaka jest obecna i przyszła rola farmaceuty w procesie udostępniania i wymiany EDM i jakie narzędzia informatyczne będą ją wspierać.

Szkolenie “Praca z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną – EDM i Zdarzenia Medyczne na żywo” stanowi podsumowanie trzech dotychczasowych wydarzeń organizowanych przez KAMSOFT, w trakcie których mieli Państwo możliwość zapoznać się z merytoryką, podstawami prawnymi oraz organizacyjnymi dotyczącymi udostępniania i wymiany EDM oraz raportowania Zdarzeń Medycznych a także uzyskać odpowiedzi na pytania nurtujące Państwa w tym zakresie.

Zachęcamy do udziału 22 lipca o godzinie 18.00, rejestracja dostępna jest na stronie www.osoz.pl/edm