Bezpłatne szkolenie on-line

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line pt.” „Wdrożenie i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, podczas którego zdobędziecie Państwo praktyczną wiedzę na temat udostępniania i wymiany EDM w gabinetach lekarskich. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 i 27 maja, od godziny 18:00, więcej informacji na stronie www.osoz.pl/edm.

Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)  pomiędzy placówkami to kolejny krok, po wprowadzeniu
e-ZLA, e-Recepty i e-Skierowania, w kierunku cyfryzacji ochrony zdrowia. Możliwość udostępniania i wymiany EDM usprawni obieg dokumentacji medycznej między placówkami, która teraz podążać będzie za pacjentem.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, podczas którego zdobędziecie Państwo praktyczną wiedzę na temat udostępniania i wymiany EDM w gabinetach lekarskich.

Szkolenie skierowane jest do lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie oraz menadżerów placówek medycznych.

Szkolenie odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępna na stronie: www.osoz.pl/edm

Bezpłatne szkolenie on-line:

Wdrożenie i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w praktyce.

13 maja 2021 r., godz.18:00*
27 maja 2021 r., godz.18:00*
Czas trwania każdego spotkania ok. 1,5h

Więcej informacji na stronie www.osoz.pl/edm

Ze szkolenia dowiesz się:

 • jakie są podstawowe zagadnienia i pojęcia związane z EDM;
 • na czym polega i jak działa wymiana EDM pomiędzy placówkami medycznymi;
 • dlaczego warto już dziś rozpocząć udostępnianie i wymianę EDM;
 • jakie są praktyczne kroki w przygotowaniu gabinetu do udostępniania i wymiany EDM;
 • jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na zakup oprogramowania;
 • jakie są podstawowe różnice i korzyści ze stosowania oprogramowania do prowadzenia EDM działającego
  w chmurze i lokalnie.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Udostępnianie i wymiana EDM – o co tak naprawdę chodzi

Jak wygląda udostępnianie i wymiana EDM? Jakie warunki należy spełnić, aby możliwa była wymiana EDM pomiędzy placówkami? Zobacz krótki film, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez ten proces.

Jak wygląda udostępnianie i wymiana EDM? Jakie warunki należy spełnić, aby możliwa była wymiana EDM pomiędzy placówkami? Zobacz krótki film, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez ten proces.

Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy placówkami to kolejny krok, po wprowadzeniu e-ZLA, e-Recepty i e-Skierowania, w kierunku cyfryzacji ochrony zdrowia. Możliwość udostępniania i wymiany EDM usprawni obieg dokumentacji medycznej między placówkami, która teraz podążać będzie za pacjentem. Co oznacza, że pacjent nie będzie już musiał donosić dokumentów od lekarza specjalisty do swojego lekarza rodzinnego.

Przypominamy, że już od 1 lipca br. placówki medyczne będą miały obowiązek udostępniania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

KS-EDM Suite, to rozwiązanie KAMSOFT dzięki któremu już teraz możesz rozpocząć wymianę i udostępnianie EDM w swojej placówce medycznej. Rozwiązanie to  zapewnia kompleksową współpracę z Platformą P1 i wszystkimi innym świadczeniodawcami w zakresie obsługi funkcjonalności Zdarzeń Medycznych. Więcej informacji tutaj: https://edm.kamsoft.pl/#EDMSuite

Dlaczego warto wdrożyć EDM

Wdrożenie EDM to nie tylko wymóg formalny, który stanie się obligatoryjny z początkiem lipca. To szereg korzyści dla placówki i lekarza, które przekładają się na koordynację procesu leczenia pacjenta a tym samym na wzrost jego jakości.[…]

W obecnych czasach system informatyczny jest kluczowym elementem działalności lekarza, pielęgniarki i położnej. Dzięki Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przestaje być narzędziem jedynie wspomagającym rozliczenia z NFZ a staje się podstawowym źródłem wiedzy o Pacjencie, mechanizmem integrującym dane z różnych źródeł, wspierającym pracę personelu medycznego w codziennej pracy. W jaki sposób to właśnie EDM poprawia jakość i dostępność do informacji medycznych na temat pacjenta? EDM daje dostęp niemalże do całości danych medycznych pacjenta zlokalizowanych w różnych placówkach. Nie stanowi bariery odległość, czy użytkowany system informatyczny. Należy pamiętać, bowiem że istotą EDM jest jej standaryzacja, dokumenty są wytwarzane w sposób ujednolicony i czytelny. Dzięki pełnej wiedzy na temat zleconych badań, ich wyników, czy stosowanych leków proces leczenia pacjenta zyskuje na jakości i skuteczności. Jego koordynacja zostaje zautomatyzowana odciążając pacjenta i personel medyczny od szeregu dodatkowych czynności związanych z przekazywaniem i przetwarzaniem tradycyjnej dokumentacji leczenia. 

Jakie informacje będzie mógł uzyskać lekarz, po uruchomieniu usługi udostępniania i wymiany EDM? 

 • Pobrać dokumentację z przebiegu leczenia pacjenta, która dostępna jest w innych podmiotach, w których leczył się pacjent. 
 • Sprawdzić czy pacjent wykupił przepisane leki. 
 • Będzie mieć dostęp do informacji o tym, czy pacjent na podstawie skierowania odbył konsultację i jaki był jej wynik. 

Proces szczepień przeciw COVID –19 z EDM może przebiegać jeszcze szybciej dzięki rejestracji Zdarzeń Medycznych. Użytkownicy systemów KAMSOFT (KS-SOMED i KS-PPS) przy wykorzystaniu usługi KS-EDM Suite (czyli repozytorium EDM) mogą zaindeksować EDM i zarejestrować Zdarzenie Medyczne związane z kwalifikacją i szczepieniem przeciw COVID-19.  

W zakresie obsługi szczepień wyżej wymienione systemy pozwalają na:  

 • utworzenie lub pobranie e-skierowania na szczepienie;   
 • wykonanie kwalifikacji na szczepienie;  
 • odnotowanie podania szczepionki;   
 • umówienie pacjenta na kolejną wizytę kwalifikacyjną.